Abel Tasman Koor - Sebaldeburen  NL  - 20 jr.
Home. Info NL. Contact. Leden. Agenda. Foto's. Links. CD Info. Sponsors.

Info over koor en leden

Ons koor bereikte op 21 oktober 2017 de respectabele leeftijd van
19 jaar !

                 Het heeft in totaal 51 actieve leden,
24 zangers
Anne, Berend, Bertus, Geert, Gerrit, Henk, Henk, Henk,  Henk, Jan, Jan, Jan, Jo,
Jur, Keimpe, Klaas, Lourens,  Marten, Mekke, Pieter, Sjoerd, Teake,Tjeerd, Ton.
22 zangeressen
Anneke, Bonnita, Elly, Frouwke, Gretha, Grietje, Harmien, Hinnie, Ina, Johanna,
Johanna, Lenie, Marta, Meina, Mieneke, Mieneke, Nienke, Reina, Rennie, Tineke, Tinie, Wiske,
4 muzikanten
Akkie, Elly, Femmy (allen accordeon) en Klaas (cajon)
1 geluidsman
Rochgert
en …………….
1 dirigent,
Wouter.

Een drietal van de leden vormt de “Bouwcommissie”, Bertus, Gerrit en Jo.
Zij zorgen voor het transport en het plaatsen van al het materiaal dat nodig is voor
een goed optreden zoals de geluidsinstallatie, muziekstanders en podiummateriaal.

Op vrijwillige basis werken er ook nog een aantal mensen voor ons;
2 dames voor “de Barbediening” van dorpshuis ‘t Spectrum tijdens de repetities:
Eelkje en Tjitske
2 dames in de “Kledingcommissie” voor het maken van onze “Kleer van joaren heer”:
Berta en Tjaarda
Zij worden vanuit het bestuur bijgestaan door Gretha.

Het bestuur:
Henk Scheerhoorn          voorzitter
Henk Renkema                secretaris
Keimpe Veenstra      penningmeester
Pieter Vorenkamp   p.r.en boekingen
Gretha Bolt      materiaal en kleding